Da jeg var barn (det er ikke så lenge siden:)) hadde hvert hjem kjøpt svin for å lage julemat. Dette svinet kjøpte vi lite og vi fødte det til jul. To eller tre dager før juledagen slaktet vi svinet. Dette ble det som feiring. Med svinekjøtt kunne vi lage mange typer mat og pølse. Alt dette ga julen en spesiell karakter.

Desverre i dag, så liker ikke mennesker å lage ting med anstrengelse. Alle liker å kjøpe alt fra supermarked, spesielt de som bor i byer. Så nå på Kypros har vi ingenting karakteristiske trekk i juleperioden. Juledagen går vi til Kirken tidlig morgen. På middag spiser vi med familien og barn har gavene under juletreet, og dette er alt.

På tross av dette elsker vi juletider.

God Jul og Godt Nytt År!

Reklamer